Brand: BYSTRONIC Type: PRESSBRAKE Model: Beyeler Xpert 100 Control: MMC Bybend Press force (ton) 100 Folding length (mm) 3.100 Back gauge X, Delta X, R, Z1, Z2. Stroke (mm) 515 Approx. speed (mm/sec) 190 Bending speed (mm/sec) 10 Return speed (mm/sec) 150 Motor power (kW) 11 Weight (kg) 12.000